RON

Altă sumă

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Rezumatul donației:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: 10,00 RON

Despre asociație

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Dej este o asociaţie creştin – ortodoxă de dezvoltare comunitară, filantropică, non-guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.

Asociația Filantropia Ortodoxă Dej funcţionează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, care este si Președinte de onoare al Asociației.

MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE

Misiunea asociaţiei este dezvoltarea comunităţilor teritoriale.

Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile teritoriale prin servicii: sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu, furnizate în spirit creştin.

Domeniile de activitate ale asociaţie sunt:

a. Asistenţă socială şi socio – medicală

b. Asistenţă medicală

c. Educaţie şi cercetare interdisciplinară

d. Cultură

e. Dezvoltare organizaţională

f. Tineret

g. Economie

h. Voluntariat

Obiectivele asociaţiei:

Diversificarea serviciilor de asistenţă socială primare şi specializate din comunităţile teritoriale prin :

  • activităţi de asistenţă socială cu cazare, case pentru copii, grădiniţe pentru deficienţi, şcoli generale, profesionale, licee speciale şi scoli postliceale pentru deficienţi, centre şcolare şi centre de calificare şi recalificare pentru deficienţi, cămine şcoală pentru deficienţi, cămine spital pentru deficienţi, cămine spital pentru bolnavi cronici şi pentru bătrâni, centre pentru primire minori, cămine pentru pensionari;
  • servicii sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi persoane cu deficienţe fizice sau mentale, protecţie şi îndrumare pentru copii, de prevenire a actelor de cruzime faţă de copii şi de alte persoane, activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi bunuri alimentare, vizitarea persoanelor în vârstă; consultaţii familiale şi conjugale, asistenţă şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie, activităţile în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor şi emigranţilor, inclusiv cazarea acestora, recalificarea şi calificarea profesională şi înfiinţarea de unităţi/ateliere protejate pentru handicapaţi, cu condiţia ca acestea să nu comporte decât un element educaţional (de instruire) limitat. Alte activităţi caritabile cum sunt colectarea de fonduri şi alte ajutoare şi distribuirea lor.
  • înfiinţarea de cantine şi alte unităţi de preparare a hranei
  • Iniţierea şi susţinerea de programe şi proiecte pentru dezvoltarea comunităţilor teritoriale care vizează: servicii de asistenţă medicală, servicii educaţionale şi recreative pentru copii, formarea, învăţământul pentru adulţi şi instruirea pentru cei care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar, investigarea, selecţia, orientarea şi plasarea forţei de muncă, acordarea de consultanţă îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice sau privat, realizarea de studii, monografii, activităţi de evaluare socială, studiere a pieţei, sondaj, publicistică şi alte materiale informative, organizarea şi participarea la simpozioane, conferinţe, concursuri, excursii, activităţi specifice muzeelor, de conservare a monumentelor şi clădirilor şi de promovare a valorilor culturale, activităţi de consultanţă pentru afaceri, management şi antreprenoriat, activităţi de protecţie a mediului: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, implementarea aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;
  • Dezvoltarea de programe de şi pentru tineret: stagii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini web, acţiuni specifice de voluntariat, tabere şi excursii;
  • Dezvoltarea de reţele de voluntari şi de programe de instruire destinate acestora;
  • Dezvoltarea de programe în parteneriat cu autorităţile publice, instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate;
  • Infiintarea de unitati sanitare: spitale:(cu spitalizare continua si de zi), ambulatorii, echipe pentru ingrijiri la domiciliu, in diferite domenii de specialitate, conform nomenclatorului de specialitati in vigoare, acordarea asistentei de specialitate in unitatile proprii cat si in unitati sanitare si medico- sociale, conform unor conventii de tip parteneriat.
  • Infiintarea de unitati sanitare specializate in ingrijiri paliative , spitale(cu spitalizare continua si de zi), ambulatorii centre de zi si echipe specializate pentru ingrijiri la domiciliu; acordarea de ingrijiri paliative in unitatile proprii cat si in unitati sanitare si medico-sociale, conform unor conventii de tip parteneriat;